Je bedrijfsarts
Op deze pagina's vind je informatie over wat de bedrijfsarts voor jouw werk en gezondheid kan doen. Ook krijg je antwoord op vragen die wellicht bij je leven.

Polikliniek Mens en Arbeid
De Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) levert een deskundige aanpak van complexe arbeidsgeneeskundige problematiek. Dat betekent topklinische zorg aan patiënten met aandoeningen die mogelijk het gevolg zijn van werk, en aan patiënten die problemen hebben met het functioneren op het werk. De Polikliniek Mens en Arbeid werkt alleen op verwijzing van een arts: huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts.

Commissie klachtenbehandeling aanstellingskeuringen
Op 1 januari 1998 is de Wet op de medische keuringen (WMK) in werking getreden. De WMK stelt beperkingen aan bepaalde medische keuringen. Aanstellingskeuringen mogen alleen onder strikte voorwaarden worden verricht, als het voor het vervullen van de functie noodzakelijk is dat de werknemer aan bepaalde eisen van medische geschiktheid voldoet.

Op deze site leest u alles over deze wet en hoe u een klacht in kunt dienen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) staat voor het stimuleren van de werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende sociale zekerheid. SZW ontwikkelt beleid dat goed uitvoerbaar en controleerbaar is.

Nederlandse vereniging van arbeidsgeneeskunde
De website van de Nederlandse vereniging van arbeidsgeneeskunde.

UWV
UWVvoert in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit. Wie in loondienst werkt, is automatisch verzekerd via de werkgever. De werkgever houdt de premie in en deze wordt geïnd door de Belastingdienst. Zelfstandigen kunnen zich vrijwillig verzekeren. Uitkeringen worden betaald met de premies die werknemers en werkgevers hebben betaald.

Medische keuring.startkabel
Dochterpagina van Startkabel met links naar sites over medische keuringen.

Niek de Vries is gevestigd in Den Bosch, maar ook werkzaam op locatie. Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact op.

logo ZBG

Niek de Vries Bedrijfsarts is aangesloten bij het ZBG.

Contactgegevens:
Braspenninglaan 120
5237 NR 's-Hertogenbosch

info@niekdevriesbedrijfsarts.nl 

BTW-Nummer: 147572277B01
KVK-nummer: 17251154