Sinds juli 2005 kunt u de arbodienstverlening volledig aanpassen aan de mogelijkheden en omstandigheden van uw bedrijf. U dient wettelijk gezien minimaal te beschikken over een bedrijfsarts. Over de door u gekozen vorm van arbodienstverlening moet u het eens zijn met uw werknemers, via de CAO van uw branche of via uw ondernemingsraad cq personeelsvertegenwoordiging.

Als u hieraan voldoet, dan kunt u een zelfstandige bedrijfsarts vragen om direct aan u en uw werknemers diensten te verlenen. Dat levert u een aantal voordelen op:

 • er wordt gefactureerd over afgesproken activiteiten

 • er is sprake van een duidelijk tarief

 • de bedrijfsarts is direct te bereiken (zonder verzuimconsulenten en accountmanagers)

 • er is meer sprake van flexibiliteit en de reactietijd is korter

 • u en uw werknemers kunnen de bedrijfsarts rechtstreeks om raad vragen

 • u kunt uw eigen arbo-diensten leveranciers opdrachten geven

 • u kunt gebruik ook maken van het netwerk van de bedrijfsarts

 • vervanging wordt door de bedrijfsarts aangeboden bij langdurigere afwezigheid

 • Gaat volledig overstappen te snel of wilt u eerst weten hoe de zelfstandige bedrijfsarts werkt? Vaak is het mogelijk om een eenmalig advies of bij problemen met de eigen bedrijfsarts een second opinion aan te vragen. Het is ook mogelijk combinaties te maken van dienstverlening: de arbodienst voor de administratieve ondersteuning, de bedrijfsarts voor de bedrijfsgeneeskundige advisering en één of meer   andere aanbieders voor overige diensten die met arbeidsomstandigheden te maken hebben.

Als u bij uw huidige arbodienst(verlener) wilt opzeggen, kunt u dit het beste tijdig doen. Sommige dienstverleners hebben lange opzegtermijnen (meerdere maanden).

Niek de Vries biedt u écht maatwerk
U kiest: verrichtingen- of budgetbasis, al of niet deels in Company, of anderszins... arrangementen met maximale flexibiliteit. Maakt u vrijblijvend een afspraak voor advies.

Verrichtingencontract
Een stand-by contract waarmee u voldoet aan al uw wettelijke verplichtingen. Het werkt als bij een nul-urencontract, u betaalt uitsluitend wanneer u diensten afneemt. U heeft uw eigen casemanagementbureau ingehuurd en daarnaast een contract met uw zelfstandige bedrijfsarts.

Budget
Op jaarbasis legt u vast hoeveel bedrijfsartsentijd u per kwartaal nodig heeft. Die uren koopt u in als budget. Daarbij wordt een gereduceerd tarief gehanteerd. Maatwerk in arbodienstverlening ziet er voor elk bedrijf anders uit. Afhankelijk van uw organisatie kiest u voor meer of minder eigen beheer of volledige outsourcing. Werkt u lokaal, regio-overschrijdend of (inter-)nationaal, ook uw activiteiten bepalen de invulling van de ondersteuning van uw arbo–en verzuimbeleid. De Vries adviseert bij uw keuze, zoekt met u naar oplossingen, schakelt zonodig ZBAnetwerk in en doet u graag een passend voorstel.

Overige dienstverlening

 • Coachende begeleiding van werknemers en leidinggevenden

 • Advisering verzuimbeleid,preventie,arbeidsomstandigheden

 • Keuringen

 • PMO (Periodiek Medisch Onderzoek, voorheen PAGO)

 • RI&E

Niek de Vries is gevestigd in Den Bosch, maar ook werkzaam op locatie. Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact op.

logo ZBG

Niek de Vries Bedrijfsarts is aangesloten bij het ZBG.

Contactgegevens:
Braspenninglaan 120
5237 NR 's-Hertogenbosch

info@niekdevriesbedrijfsarts.nl 

BTW-Nummer: 147572277B01
KVK-nummer: 17251154